Tellery Mária

Egy bátor családanya

1944 októberében a 36 éves Telléry Mária élete nagyon nehéz időszakát élte. Elszakadt férjétől, és két lányát, a 14 éves Máriát és a 12 éves Sárit egyedül nevelte. 1944. október 15-én Mária lányaival együtt elhagyta otthonát, és szüleihez költözött a budapesti Krisztina körút 71. szám alá. Ugyanezen a napon került hatalomra Szálasi Ferenc, és ezzel magyarországi zsidók helyzete a tömeges deportálást követő szélcsendes időszakot követően ismét rosszabbra fordult, így számos zsidó barátja kereste meg Máriát és kért segítséget.

Más zsidó férfiakhoz hasonlóan a négy éves Mérei Mária Eszter és egy éves húga, Anna édesapját is elvitték munkaszolgálatra. A gyerekek Budapesten maradtak édesanyjukkal és nagyanyjukkal. A kislányok biztonságáért aggódva a nők eldöntötték, hogy Telléry Máriához viszik őket. A nagymama villamossal vitte őket Mária lakására, ahol a lányok három hétig maradtak, később pedig visszatértek édesanyjukhoz és nagyanyjukhoz. November elején, amikor Mária már a szülei lakásában élt lányaival és két nagynénivel, a Mérei lányokat ismét a Mayer (Telléry Mária lánykori neve) családnál helyezték el. A pesti gettó létrehozása már elkezdődött, és a Mérei család csak akkor merte újra magához venni a lányokat, amikor sikerült hamis iratokat szerezni nekik. A Vöröskereszt védelme alatt álló védett házba költöztek, ahol a felszabadulásig maradtak.

Mária Daisy Gerber-t és családját is befogadta. Október 15-én, Szálasi Ferenc hatalomra kerülésének döntő jelentőségű napján Telléry Sári megjelent a már sárga csillaggal jelölt Gerber lakásnál. A 12 éves gyermeket Mária elküldte, hogy tudjon meg valamit barátairól. Amikor a lány odaért, Daisy édesanyja könyörgött, hogy vigye el gyermekeit is magával. Gyorsan levették a sárga csillagokat a ruhájukról, majd Daisy, a 13 éves Noémi és a két éves Bence villamossal mentek vissza Sárival a házba. Mária bevitte őket egy szobába, etette őket és vigyázott rájuk. Két héttel később visszatért a Gerber gyermekek édesanyja, mindannyiuk számára hamis iratokat hozva. Új személyazonosságukkal egy másik családhoz, egy Olasz utcai lakásba költöztek, ahol a felszabadulásig maradtak.

Telléry Mária Dax Andrásnak, Mayer Andrásnak (zsidó unokatestvére), a Szabó házaspárnak és négy további gyermeknek, Pollák Józsinak és Évának, valamint Okányi Katalinnak és Editnek is segített. Ételt és menedéket biztosított számukra a nehéz időkben, és még hamis iratokat is tudott nekik szerezni. 1974-ben hunyt el.

2011-ben a Yad Vashem Intézet Világ Igaza címmel ismerte el Telléry Mária bátor tetteit.