Kővári Ferenc

Szerelemből segíteni

Kővári Ferenc Budapesten élt. A római katolikus vallású fiatalembert egy korábbi vállsérülése miatt felmentették a katonai szolgálat alól. Szerelmes lett Landeszmann Piroskába, aki saját családjának ruházati és kötöttáruüzletét vezette. Nem házasodhattak össze, mert a faji törvények ezt megtiltották számukra, ugyanis Piroska zsidó volt. A lány három fivérét is elvitték munkaszolgálatra, ami miatt jobban be kellett segítenie a családi vállalkozásba.

1944 márciusa, a német megszállás után Ferenc segített nem csak Piroskának, hanem az egész családnak is. A nyilas hatalomátvételig Piroskát a saját, szüleivel közösen lakott, lakásában rejtegette. Októberben, a nyilas hatalomátvételt követően azonban egyre veszélyesebb volt Piroska számára a Kőváriéknál való rejtőzködés, hiszen minden szomszéd tudta, hogy ő zsidó. Akkor Ferenc hamis papírokat szerzett a lány számára és sikerült Angyalföldön búvóhelyet találni neki.

A Landeszmann családról mindez alatt élelmiszer csomagokkal segítette a csillagos házban, ahol éltek, majd később a gettóba költöztetésük után is. A támogatás ellenére Piroska édesanyja a gettó felszabadulása előtti napon megmenekült. A másik Landeszmann lányt, Irént Németországba hurcolták a halálmenetben, ahol egy munkatáborban vesztette életét. A három munkaszolgálatra hurcolt Landeszmann fiúból Jenő eltűnt a keleti fronton. A holokausztot csak Piroska és a két bátyja élte túl. Kővári Ferenc és Landeszmann Piroska a háború után összeházasodtak és két fiúk, majd később négy unokájuk született.

1993-ban a Yad Vashem a Világ Igaza címmel tüntette ki Kővári Ferencet.