Arnóczky Lajosné

Egy tejcsarnok tulajdonos

Deák Flóra (a későbbi Arnóczky Lajosné) egy tejcsarnok tulajdonosa volt Budapesten. Azt a házat, amelynek földszintjén a tejcsarnok volt, 1944 júniusában csillagos háznak nyilvánították. Flóra ennek kapcsán megismerkedett, sőt összebarátkozott a házban lakó zsidókkal. Különösen a Neumann családdal, az anyával és három lányával, Erzsébettel, Piroskával és Margittal került jó viszonyba. Piroska, aki a nem zsidó Jármerékkal állt üzleti kapcsolatban, azok lakásában rejtőzködött ebben az időben. Ugyanakkor Deák Flóra megismerkedett Neumannék rokonával, az özvegy Donáth Mórral is, akinek fia, István 1940 óta munkaszolgálatos volt.

Amikor a nyilas hatalmátvételt követően megkezdődött a budapesti zsidók gyalogos deportálása, Flóra a barátságon túl konkrétabb tetteket is végrehajtott. Saját igazolványait adta át Neumann Margitnak, aki ezekkel szabadon mozoghatott. Édesanyja és testvérei, Piroska és Erzsébet, felváltva rejtőzködtek Jármeréknél és Deák Flóránál. A családnak az élelmiszerekhez kapcsolatai révén könnyebben hozzájutó Flóra szállította az élelmet.

Ugyanakkor Donáth Mórt is elbújtatta a lakásában, ahol egészen 1944. október 16-tól a főváros felszabadulásáig mindennel ellátta. Amikor 1944 novemberében Donáth István százada Budapestre érkezett az asszony őt is meglátogatta: élelmiszert, meleg ruhát és pénzt adott neki. Rá akarta beszélni, hogy szökjön meg és apjával együtt rejtőzködjön a lakásában. A fiatal Donáthnak nem volt ideje meghozni a döntést, mert már másnap osztrák területre vitték a századával együtt.

A háború végét követően apa és fia újra találkoztak, mert István a Flórától kapott meleg ruhának, pénznek és élelmiszernek köszönhetően túlélte a megpróbáltatásokat. Deák Flóra és Donáth a háború után a férfi 1964-ben bekövetkezett haláláig együtt éltek.

Arnóczky Lajosné Donáth Flórát a Yad Vashem 1989-ben a Világ Igaza címmel tüntette ki.