Embermentők

"Aki megment egy életet, egy egész világot ment meg" - mondja a Talmud egy olyan traktátusában, amely a halállal büntetendő tettek elkövetésével vádolt ember rabbinikus bíróság általi elítélését taglalja. A mózesi Törvény szerint legalább két vagy három tanú egybehangzó vallomása kellett ahhoz, hogy a vádlottat halálra ítélhessenek. Ez egy olyan büntetés, amely nem korrigálható, ha egyszer végrehajtották, ezért mondják a rabbik, hogy nagyon gondoljuk meg, hogyan tanúskodunk, hiszen súlyos következményei vannak ennek. Inkább ne tegyünk vallomást, ha nem vagyunk teljesen biztosak abban, hogy a vád alá helyezett felebarátunk valóban elkövette, amivel vádolják.

A fenti idézette a holokauszt, vagy héberül soá alatt halálra ítélt zsidók megmentéséért tevékenykedő nem zsidók, az úgynevezett embermentők, tetteinek nagyszerűségét alátámasztandó szokták leírni. Ne felejtsük el azonban azt, hogy ezek az emberek amellett is tanúskodtak, hogy a nácik által kitalált vád, hogy a zsidók az emberiség ellenségei, nem igaz. Azok a nem zsidók, vagy ahogyan az Izrael Állama által adományozott elismerés nevezi őket: a Világ Igazai, akik mentő tevékenységet folytattak tanúságot tettek arról, hogy a ?szeresd embertársadat, mert olyan, mint te? etikai parancsolata mindenkire érvényes. Tették mindezt egy olyan időben, amikor a törvény, az állam, a többség vagy akár mondhatjuk úgy a trend, a divat a zsidók üldözését, megbélyegzését, kirekesztését, elűzését és meggyilkolását diktálta.

Az embermentőket mindenképpen hősöknek tekinthetjük. Hősök a tetteik miatt, de abban a tekintetben, ahogyan a héberben megjelenik a kifejezés: hős az, aki nem csak az ellenség, a körülmények, hanem saját maga felett is győzelmet tud aratni. A Világ Igazai nem csupán a nácikat, hanem saját családi hátterüket, neveltetésüket, iskoláztatásukat, gondolkozásmódjukat, érzéseiket, egyszóval önmagukat is legyőzték annak érdekében, hogy segítsenek az üldözött és halálra ítélt zsidókon. Jóval kevesebben voltak az elkövetőknél vagy a közömbös szemlélőknél, de pontosan emiatt még sokkal jelentősebb az, amit tettek.

Honlapunkon közülük mutatunk be néhányat.

Az Élet Menete Alapítvány