Szabó Gyuláné Pál Ilona

A molnár felesége

Szabó Gyula molnár a feleségével, Ilonával és három lányával Ipolynagyfalun éltek. 1944. december 8-án a 107/21. munkaszolgálatos századot német katonák kísérték keresztül a falun útban a frontról a mauthauseni koncentrációs tábor felé. A menet Szabóék háza előtt haladt el. Ilona kenyeret vitt ki és szétosztotta a munkaszolgálatosok között. Este vette észre, hogy három fiatalember, aki megszökött a menetből a malmuk és a gépház között rejtőzik. Egyikük a faluból származó Víg Sándor, a többiek két barátja, Oblatt Zoltán és Adler Oszkár volt. A család házában németek is el voltak szállásolva, ezért Ilona óvatosan felvezette a szökevényeket a szénapadlásra, élelmet és takarókat vitt nekik. Amikor közeledett a front, tartani lehetett tőle, hogy a padlást belövés éri, ezért Ilona a három zsidó fiatalembert a kertben egy használaton kívüli jégveremben helyezte el és minden szükséges holmival ellátta őket. Mindaddig ott voltak a fiatalemberek, amíg 1944 december 13-án az oroszok el nem foglalták a falut.

Szabó Gyuláné Pál Ilonát a Yad Vashem 2002-ben a Világ Igaza címmel tüntette ki.