Talán Ákos

Képgaléria: 
Talán Ákos

Egy orvostanhallgató bátorsága

Talán Ákos, aki Budapesten tanult az orvosi egyetemen, jó barátságba került a kassai Szilágyi családdal. A család egyik lánya, Katalin 1943-ban férjhez ment Lindner Lászlóhoz, és az ifjú pár Budapestre költözött. A német megszállás, 1944. március 19. után az ifjú férjet munkaszolgálatra hurcolták. Szilágyi Mária, aki Katalin testvére volt, ugyanakkor megszökött a kassai téglagyárból, ahol a deportálásokat megelőzően koncentrálták a zsidókat. Eljutott Budapestre, ahol először a nővérétől kért segítséget. Katalin mindkettőjüknek keresztény papírokat szerzett, más lakásba költöztek és álneveket használtak.

Régi ismerősüket, Talán Ákost, akkor kereste meg Katalin, amikor a külvárosi textilgyárban, ahol dolgozott a munkatársai gyanakodni kezdtek rá. Ákos megalapozottnak találta az asszony félelmeit és új rejtekhelyre juttatta őt és Máriát is. ismerősei körében elterjesztette, hogy az egyetemi szigorlatok miatt csendre, nyugalomra és magányra van szüksége. Kihirdette, hogy a család klotildligeti nyaralójába fog költözni. Ezt követően Katalinnal és Máriával kiköltözött a villába. A két nőt a szomszédoknak úgy mutatta be, mint vakációra érkezett rokonokat.

A családtagok közül egyedül Ákos édesanyja tudta, hogy a ?rokonok? valójában kicsodák. Felhívta fia figyelmét, hogy figyeljenek az édesapa és a testvérek váratlan látogatásaira. Ilyen esetekben Talán a közeli fürdőházban bérelt szobát a két nő számára, akik csak a család távozását követően tértek vissza a nyaralóba.

A nyár elmúltával fordult a kocka. Talánnak is be kellett volna vonulnia a honvédségbe, de ezt nem tette meg. A két általa mentett asszonnyal együtt rejtőztek el Horváth Mihálynál, aki a Szilágyi lányok nagybátyja volt. A szociáldemokrata férfi Halmi utcai lakása, különösen a nyilas uralom idején, az ellenállás egyik központja volt, ahol okiratokat hamisítottak és osztottak a rászorulóknak. Talán Ákos is aktívan bekapcsolódott ebbe az illegális munkába. Így érkezett el számukra a felszabadulás.

Szilágyi Mária a háború után visszatért Kassára, ahol megtudta, hogy egész családját elpusztították Auschwitz-Birkenauban. Talán Ákos Ausztráliába emigrált és ott fejezte be orvosi tanulmányait. Szilágyiék és Talán csupán az 1980-as években újították fel kapcsolatukat.

A Yad Vashem Talán Ákost 1987-ben a Világ Igaza címmel tüntette ki.