Baumann József

A galántai századírnok

Baumann József tizedes, aki 1942-től Galántán szolgált a munkaszolgálatos századnál. Az egységében szolgáló zsidók között köztudott volt, hogy emberségesen bánik a zsidókkal. Élelmiszert juttatott nekik, mégpedig az előírt fejadagon felül. Akkor is megengedte nekik, hogy levelet írjanak haza vagy csomagokat kapjanak otthonról, amikor a század parancsnokai csupán kitolásból ezt akadályozni akarták.

Amikor 1944 novemberében megérkezett a parancs arról, hogy a munkaszolgálatos századot áthelyezik a Harmadik Birodalomba, Baumann azonnal tudta, hogy cselekedni fog. Hat munkaszolgálatosnak november 12-én segítetett Budapestre jutni. A szlovák határon lévő állomáshelyüktől egészen a pesti gettóig kísérte őket. Egészen addig, amíg haza nem értek a családjukhoz. Ez Baumann József számára is az élete kockáztatásával járt, hiszen már ő is katonaszökevénynek számított.

Miután véget ért a háború akkor számos olyan volt munkaszolgálatos nyilatkozott pozitívan Baumannról, aki az egységében szolgált. Többek között Komlós András, Herczog József, Vágó Antal és mások tanúsították, hogy Baumann József minden olyan parancsolatot figyelmen kívül hagyott, aminek végrehajtása ártalmas lett volna a zsidókra nézve.

Baumann Józsefet 1998-ban a Yad Vashem a Világ Igaza címmel tüntette ki.