Hittrich József és Elvira

Képgaléria: 
Hittrich József a tablón

Azért vannak a jó barátok ? II.

Fenyő Miksa a magyar kulturális és gazdasági élet egyik meghatározó szereplője volt a 20. század első felében. Ő volt az egyik alapítója a Nyugat című folyóiratnak és a Gyáriparosok Országos Szövetségének másodtitkára, majd később ügyvezető igazgatója volt. Mivel elkötelezett antifasiszta, angolbarát és németellenes volt, nem csoda, hogy ő és családja a Gestapo egyik célpontjává vált. Arról a tényről sem feledkezhetünk meg, hogy Fenyőék zsidó származásúak voltak, így a faji politika is ellenük dolgozott.

A nyilas hatalom átvételt követően 1944 októberében Fenyő Miksáéknak el kellett hagyniuk búvóhelyüket, mert a helyzet számukra egyre veszélyesebbé vált. Hittrich József egy budapesti iskola igazgatója volt és szolgálati lakásban élt feleségével és két gyermekével. Az iskola épületét a magyar honvédség először hadikórház majd kaszárnya céljából kisajátította, de a család ottmaradhatott a lakásban. Az épületnek egy nyilas volt a gondnoka, aki bármikor feljelenthette volna őket, ezzel is fokozva a mentés kockázatát. Ennek ellenére a Hittrich család nem csupán Fenyőéket, hanem más a gettóból és a munkaszolgálatból megszökött zsidókat is bújtattak. Saját szűkös élelmiszerkészletüket is megosztották a mentettekkel.

A bujkálásuk történetét Fenyő Miksa ?Az elsodort ország? című naplójában már 1946-ban közreadta, amiben kitért megmentőik emberi nagyságára.

Hittrich József részletes életrajza.

Hittrich József neve a budapesti Vörösmarty Mihály Gimnázium honlapján az igazgatók között.

Azért vannak a jóbarátok...I