Puppi Ignác

Aki győzött Mohácsnál

Egy olyan személyt mutatunk be, aki a saját neveltetése és háttere fölött aratott győzelmet a végzetes vereségről ismert településen. Mohács egyik nagy szülöttje Puppi Ignác, aki katonatiszt lett. Az első világháborút végigharcolta, majd 1942-től ezredesként a mohácsi katonai parancsnokságon szolgált. A helyi munkaszolgálatos zászlóalj parancsnoka is ő volt. Már a német megszállás előtt is igyekezett a muszosok sorsán enyhíteni, természetesen a katonai szabályzat korrekt betartatásával. Két zsidó munkaszolgálatos, Antl Ödön és testvére, Imre több alkalommal meglátogatták az ezredest (aki ezt igényelte is) és informálták a helyzetről. Ennek eredményeként Puppi két esetben is leváltotta a kegyetlenkedő parancsnokokat.

A nyilas hatalomátvétel napján, 1944. október 15-én, rengeteg SS katona nyüzsgött a városban. Emiatt Puppi utasította a hivatalos ügyekben magához rendelt munkaszolgálatosokat, hogy a sárga karszalagot, amely megkülönböztette őket a magyar honvédektől és civilektől, vegyék le és úgy menjenek át az irodájába. Így a németek kevésbé figyeltek fel rájuk. Az így figyelmeztetett munkaszolgálatosok között volt Fenyvesi (Fleischer) Ferenc is.

1944 októberében, a front közeledtével, a Magyar Honvédség kiürítette Mohácsot. A munkaszolgálatosok is megindultak Puppi vezetésével nyugat felé. Kaposvárnál azonban az ezredes rájuk parancsolt, hogy széledjenek szét és meneküljenek, ahogyan tudnak. Ezért a hadtestparancsnokság nem sokkal később vizsgálatot rendelet el ellene, de végül nem büntették meg.

A háború után, az 1950-es években, Puppi Ignácot meghurcolták a katonai múltja miatt. 1952-ben a nyugdíját is megvonták. Akkor már rokkant volt, így kénytelen volt alkalmi munkákat vállalni. Amikor ennek híre ment, akkor az általa megmentett munkaszolgálatosok gyűjtést szerveztek számára és támogatták az idős férfit.

A Yad Vashem Puppi Ignácot 2003-ban a Világ Igaza címmel tüntette ki.