Jane Haining

Képgaléria: 
Jane Haining

Egy skót pedagógus bátorsága

Jane Haining a skóciai Dumfriesshire-ben született. Pedagógus végzettséget szerzett és a budapesti Skót Missziós Leányotthon igazgatója lett 1932-ben. Megtanult magyarul és nagy szeretettel gondoskodott az iskolában tanuló leányokról. Főnöknőként mintegy négyszáz lány volt a gondjaira bízva, hat és tizennégy év közöttiek. Az iskola jó hírét igazolja, hogy a budapesti zsidó polgárok is sokan taníttatták leányaikat ebben az intézményben. A hallgatók között volt többek között a későbbi színésznő Ruttkay Éva is. Hainingot munkatársai is szerették, egységesen azon a véleményen voltak, hogy ő a legjobb főnöknő, akivel valaha is dolgoztak.

Amikor 1940-ben, a háborús helyzet alakulása miatt a skót misszionáriusokat hazarendelték Jane Hainig nem volt hajlandó elhagyni Budapestet és a rábízott gyerekeket. Azt vallotta, hogy tanítványainak pontosan az ilyen időkben van a legnagyobb szükségük a helyes iránymutatásra. Folytatta pedagógusi munkáját. A német megszállást követően sok zsidó származású tanítványának szerzett hamis papírokat és megszervezte elbújtatásukat.

1944. április 25-én a Gestapo két nyomozója jelent meg Haining irodájában. A helységet átkutatták és a főnöknőnek tizenöt percet adtak, hogy összeszedje a holmiját. Ezt követően a Fő utcai fogházba vitték, ahol vallatásnak vetették alá. A következő vádakkal illették: zsidók között dolgozik, brit hadifoglyokat látogat és segélyez, hallgatja a BBC adásait.

Végül Auschwitzba deportálták, mint brit kémet. Innen még küldött egy levelezőlapot, amelyben élelmiszert kért a barátaitól. Levelét így zárta: ?Még itt, a mennybe vezető úton is hegyeken kell átkelnünk.? 1944 júliusban a haláltáborban halt meg, mindössze negyvenhét éves volt.

A Yad Vashem Jane Haininget 1997-ben a Világ Igaza címmel tüntette ki. Az egyik budapesti alsórakpartot is Jane Hainingről nevezték el.

Jane Haining élete

Egy dán honlap Jane Hainingről

Interjú Lyley Smith új-zélandi újságíróval, aki Jane Haining életét kutatja

A BBC News cikke Jane Hainingről