Pálffy Dénes és felesége

Egy magyar költő szüleinek megmentése

A Pálffy házaspárnak, Dénesnek és Máriának, könyvkötő műhelyük volt a fővárosban. A budapesti Miksa (ma Osvát) utca 16. alatti műhely a nyilas hatalomátvételt követően a Devecseri házaspár számára a megmenekülés földje lett. Október közepétől Pálffyék a műhelyükben bújtatták Devecseri Emilt és Devecseriné Guthi Erzsébetet.

A mentés egyik nehézségét az okozta, hogy a Pálffy házaspár a műhelytől messze, Zuglóban a Gödöllői utca 116-ban lakott, így nehéz volt a bújtatottakkal való kapcsolattartás. Napközben Devecseriéknek a könyvkötő műhelyben lévő szekrényben kellett tartózkodniuk, csak éjszaka jöhettek ki és mozoghattak viszonylag szabadon a helyiségben. Három hónapig, Budapest felszabadulásáig éltek így.

Az ostrom utolsó napjaiban a szovjetek az oroszul folyékonyan beszélő Pálffyt elvitték tolmácsnak. Emiatt felesége egyedül gondoskodott a bujkálókról. Férje csak három évvel később tért haza az orosz fogságból. A megmentett Devecseri házaspár gyermeke Devecseri Gábor, a neves költő.

A Yad Vashem Pálffy Dénest 1995-ben, feleségét Pálffy Dénesné Pap Máriát pedig 2000-ben tüntette ki a Világ Igaza címmel.