Antall József

Képgaléria: 
Antall József

A miniszteri tanácsos, egy miniszterelnök apja

Idősebb Antall József miniszteri tanácsosként, mint menekültügyi kormánymegbízott 1939-1944 között a Belügyminisztérium IX., azaz szegényellátási és általános segélyezési osztályát vezette. Ezen belül elsősorban a Magyarországra érkezett civil menekültek ügyeivel foglalkozott. A háború kitörését követően tízezrével érkeztek a menekültek hazánkba. Közöttük rengeteg volt a zsidó, akik a náci faji politika elől biztonságosabb országba igyekeztek.

Antall miniszteri tanácsos együttműködött a Lengyel Bizottsággal (teljes nevén: A Lengyel Menekültek Gondozásának Ügyeit Intéző Polgári Bizottság). Ez a szervezet a Belügyminisztériumon belüli tanácsadó szervként a lengyel menekültek érdekképviseletét látta el. Fontos megjegyeznünk, hogy Magyarország nem vett részt Lengyelország megtámadásában, Teleki Pál miniszterelnök utasítására a magyar határvédelem gyakorlatilag ellenőrzés nélkül engedte be a magyar határon a lengyel területek felől érkezőket. Így több ezer lengyel zsidó is érkezett hazánkba.

Ahogyan Cvi Zimmermann ügyvéd visszaemlékezett erre a helyzetre elmondta, hogy a Lengyel Bizottság és Antall mindent megtettek, hogy nem zsidóként tüntesse fel ezeket a menekülteket, ezzel segítve a menekülésüket. 1943-ban Dr. Siegfried Roth, aki Szlovákiából szökött át Magyarországra és az ottani háluc (cionista) ellenállás egyik vezéralakja volt, a háború után tanúságot tett egy dr. Antall Józseffel való találkozásáról. Ezen a minisztériumi tanácsos felajánlotta a segítségét a földalatti mozgalom minden rászoruló tagjának. Amikor később Roth barátait letartóztatták, akkor ő elment Antallhoz, aki elérte, hogy többeket szabadon bocsássanak a magyar hatóságok.

A német megszállást követően a Gestapo letartóztatta a Lengyel Bizottság vezetőit. Sokakat azonnal meggyilkoltak, másokat kegyetlenül vallattak és többeket deportáltak a náci koncentrációs táborrendszerbe. 1944 júliusában Antall Józsefet is letartóztatták, de októberben szabadon engedték. Antall megmentettjei között volt többek között Aczél György is.

A háború után egy ideig Antall József újjáépítési miniszter volt. Mentőakcióiról és tevékenységéről 1946-ban jelent meg a könyve: Lengyel menekültek Magyarországon a háború alatt címmel.

Id. Antall Józsefet a Yad Vashem a Világ Igaza címmel ismerte el 1989-ben.