Baranski Tibor

Képgaléria: 
Baranski Tibor

A bátor papnövendék

Baranski Tibor Budapesten született, vonzotta a papi pálya, így a háború alatt Kassán volt papnövendék. Amikor a front közeledett a városhoz, akkor visszatért Budapestre. 1944 novemberében egy rokona, a szintén Világ Igaza címmel kitüntetett Sterneder Margit kért tőle segítséget, hogy szerezzen vatikáni menlevelet egy Szekeres nevű zsidó család számára. Angelo Rotta pápai nuncius készséggel kiállította az okmányokat a fiatalember kérésére.

Baranski másnap is felkereste a nunciust, ezúttal egy másik család számára kért védlevelet. Rotta látva a fiatal papnövendékben a buzgalmat, megbízta azzal, hogy vatikáni védlevéllel mintegy ötven embert hozzon ki az óbudai téglagyárból, ahol a nyilasok azokat a zsidókat gyűjtötték össze, akiket a gyalogszerrel akartak deportálni nyugatra, hogy ott kényszermunkát végezzenek. A nuncius még a saját, vatikáni zászlóval ellátott, diplomáciai autóját is a fiatalember rendelkezésére bocsátotta.

Baranski minden zsidót sikeresen kiszabadított. Ezzel megszerezte a nuncius bizalmát és a főpap bizalmasává és közvetlen munkatársává választotta és rábízta a vatikáni nunciatura embermentő tevékenységének irányítását. Ő intézte a vatikáni védelem alatt álló házak ügyeit. Gyakran még a razziázó és a nemzetközi védelmet semmibe vevő nyilas bandákkal is szembeszállt. Ezekben a házakban több ezren vészelték át a zsidóüldözés idejét.

A fiatalember a Hegyeshalom felé tartó halálmenetekből is több esetben szabadított ki áldozatokat. Általában vonaton hozta vissza a megmentetteket a fővárosba. Egyszer a budapesti vasúti deportálások központjába, a Józsefvárosi pályaudvarra is kiment, ahonnan éppen munkaszolgálatosokat deportáltak a Német Birodalomba. Vitába szállt a vagonírozást irányító parancsnokkal és elérte, hogy a vatikáni menlevelek segítségével sok zsidót sikerült kiemeltetni a vagonokból és ezzel az életüket mentette meg.

A háború után Baranski Tibor visszatért a szemináriumba, elvégezte azt és pappá szentelték. 1948-ban a kommunisták koholt vádak alapján letartóztatták és bebörtönözték, csupán 1953-ban szabadult. 1956-ban elhagyta Magyarországot és a papi pályát is. Megnősült és feleségével az Egyesült Államokban telepedtek le.

Baranski Tibort a Világ Igaza címmel 1978-ban tüntette ki a Yad Vashem Intézet.

Baranski Tibor oral history visszaemlékezése, amit a washingtoni USHMM részére adott.

Cikk Baranski mentőtevékenységéről egy amerikai újságban.