Szontágh Béla és felesége

Képgaléria: 
Szontágh Béláné az Igazak Falán a Yad Vashemben

Az asztalos a felesége és a várandós zsidónő

Szontágh Béla 1933-tól a Rosenblum család asztalosműhelyében dolgozott. Először inasként, majd később a mestervizsgát letéve asztalosmesterként. Ahogyan később elmondta: minden szakmai fogást Rosenblumtól tanult, aki ezzel az atyai gondoskodással örökre lekötelezettjévé tette. A holokauszt idején Szontágh és felesége magától értetődőnek tartották, hogy segítsenek az üldözött Rosenblumokon.

A német megszállás után a három Rosenblum fiú munkaszolgálatos lett. Egyikük, Artúr felesége első gyermekét várva maradt otthon férje idős szüleivel. Szontághék magukhoz vették a várandós asszonyt és Rákosszentmihályon Szontághné unokahúgának irataival, mint családtagot helyezték el.

1944 telén Szontágh kicsempészte Rosenblumot és feleségét a pesti gettóból. Mialatt a lakásukban bújtatta őket, addig szerzett nekik svájci védlevelet és így sikerült átvinnie őket egy Hollán utcai védett házba.

Rosenblumék menyének, Katalinnak közben elérkezett a várandósága végéhez. Amikor orvosi kezelésre volt szüksége, Szontágh egy ismerős orvos segítségével bevitte a Frigyesi Klinikára. Egy bába gyanakodni kezdett kiléte felől és feljelentette. Szontághék az utolsó pillanatban kimentették a fiatalasszonyt a kórházból. Elvitték ugyanabba a védet házba, ahol a szülei is voltak. Az épület pincéjében 1945. január 7-én megszületett kisfia, József.

A németek a XIII. ker. Fáy utca 12/C alatti jól felszerelt asztalosüzem gépeit is le akarták szerelni és Németországba vinni. Közben a front egyre közelebb ért, egyre több német holttest hevert az utcákon. Ekkor Szontágh hogy megakadályozza a gyár kitelepítését, elkezdett koporsókat gyártani a németeknek. Ezzel nemcsak a Rosenblum családot, hanem az asztalosműhelyt is megmentette.

Szontágh Béla a háború után is a Rosenblum asztalos műhelyben dolgozott egészen addig, amíg a kommunista hatalom a kisüzemet is államosította. A két család közötti szoros kapcsolat mindvégig megmaradt.

Szontágh Bélánét 1999-ben, míg férjét 2001-ben tüntette ki a Yad Vashem a Világ Igaza elismeréssel.