Horváth Kálmán

Sorozással menteni a deportálástól

Magyarországon a sorköteles zsidó férfiakat a munkaszolgálatra hívták be 1939 őszétől. A honvédség keretében végzett kényszermunka hatalmas veszteségekkel járt, különösen 1941 nyarát követően, amikor Magyarország belépett a Szovjetunió elleni háborúba. 1944 tavaszáig több mint negyvenezer zsidó munkaszolgálatos veszítette életét a fronton, gyakran a magyar keretlegénység szadizmusának következtében. A német megszállást követően azonban a munkaszolgálat intézménye menedéket jelentett a zsidó férfiaknak az Auschwitzba deportálás elől.

Horváth Kálmán a VII. honvéd hadtest munkaszolgálatos előadója volt. Beosztottjaival zsidó férfiakat sorozott be munkaszolgálatra. Miközben 1944 május-júniusában teljes erővel folyt a magyarországi zsidók deportálása az auschwitz-birkenaui haláltáborba, Horváth Kálmán és stábja megjelentek a miskolci és az észak-magyarországi gettókban és a férfiakat, gyakran a sorköteles kor alatt, már 16 éves fiúkat is besoroztak munkaszolgálatra. Ennek során Horváth Kálmánnak kemény vitái és összecsapásai voltak a deportálást felügyelő német tisztekkel és a végrehajtó csendőrökkel.

A besorozottakat Jolsvára vitték, ahonnan szétosztották őket. Voltak, akik a keleti frontra, voltak olyanok, akik németországi koncentrációs táborokba kerültek, de voltak olyanok is, akik a felszabadulásig Magyarországon maradtak. Ennek ellenére sokkal nagyobb arányban maradtak életben, mint azok, akiket Auschwitzba deportáltak.

A háborút követően több olyan munkaszolgálatos, akik túlélték a holokausztot és Hortváth mentette meg őket, Izraelbe költöztek. Megmentőjüket és családját több ízben is meghívták a Szentföldre.

Horváth Kálmánt a Yad Vashem 1994-ben a Világ Igaza címmel tüntette ki.

Lebovits Imre visszaemlékezése Horváth Kálmán századosra