Farkas Kálmán

Aki feleségül nyerte a megmentettjét

A budapesti lakos Farkas Kálmán egy ideig Debrecenben dolgozott, megismerkedett Fülöp Lászlóné Bokor Évával. Miután az asszony férjét 1942-ben behívták munkaszolgálatra az asszony Budapestre utazott munkát keresni. Az 1944 márciusi német megszállást követően Farkas mindent elkövetett, hogy zsidó ismerőseit megmentse, köztük Fülöpné Évát. Őt és négy másik menekültet a sajátlakásán rejtette el, a bújtatottak egyike egy négy éves kislány volt.

Farkas Kálmán még Debrecenbe is elutazott Évával együtt, ahol kapcsolatba léptek Grósznéval, továbbá egy Streger nevű házaspárral, akiket Budapestre szöktetett. Farkas egészen a felszabadulásig gondoskodott az általa rejtegetett zsidókról: vagy a lakásán vagy más rejtekhelyeken. Voltak olyan időszakok, amikor Farkas lakásában, ami három szobás volt, egyszerre nyolcan rejtőzködtek. Noha a mentőnek volt állása, a Schmidt és Császár Gőzmalomban, mégis komoly erőfeszítésébe került, hogy a védelme alatt állók számára elég élelmet tudjon szerezni.

Mindazért, ami tett soha, egyetlen általa megmentett személytől sem fogadott el fizetséget. A háború után a védencei, akik túlélték az üldöztetést, alijáztak Erec Izraelbe vagy Svédországba mentek. Éva Magyarországon maradt, majd amikor megtudta, hogy a férje meghalt a munkaszolgálaton, akkor férjhez ment megmentőjéhez.

Farkas Kálmánt 1987-ben a Yad Vashem a Világ Igaza címmel tüntette ki.